PE Allkonsult AB i Vetlanda

Paul Håkansson

Paul Håkansson

Konsult- och utbildningsverksamhet inom Pedagogik och EL-Teleteknik

Välkommen till mig och mitt företags hemsida. Behöver du hjälp med nya ellagen, skapa egenkontrollprogram och/eller utbildningsinsatser för personal som utför elarbeten eller produktionspersonal som vistas i industriell elmiljö, så har du kommit helt rätt! Med ett förflutet inom elinstallationsbranschen och utbildningsvärlden så har jag nu i ett 20-tal år hjälpt såväl kommuner, elföretag, anläggningsinnehavare, skolor, skolledare och lärare. Nästa uppdrag kan vara för dig?

Nya Ellagen 2017

 • Egenkontrollprogram
 • Elinstallatör för regelefterlevnad
 • Registrering till Elsäkerhetsverket
 • Utbildningsbehov för att uppfylla nya kraven

Konsulttjänster

 • Utvecklingsarbete för elföretag
 • Utvecklingsarbete i elanläggningar
 • Utvecklingsarbete på utbildningar
 • Skolutveckling El&Energiprogrammet
 • Elinstallatör för regelefterlevnad 
 • Författaruppdrag

Information/stöd

 • Delegeringsarbeten (Elinstallationsföretag)
 • Elsäkert arbete (elföretag)
 • Elsäkert arbete (i icke elföretag)
 • Läromedelsinformation El-teleteknik
 • Studieupplägg elutbildningar YH/GY
 • Den optimala Eltekniksutbildningen

Kurser

 • Arbeta och installera säkert
 • Elsäkert arbete
 • Elsäker arbetsmiljö
 • Kontroll före idrifttagning (teori/praktiskt)
 • Elinstallationsreglerna, utg 3
 • SS-EN 50110-1, utg 3
 • ESA, ELSA

Behov av hjälp och/eller utveckling?

Påverkas du av nya ellagen? Står du inför utmaningar eller utbildningsbehov där du behöver experthjälp? Är du i kommunalverksamhet, ett elföretag, en elanläggningsinnehavare, skolledare eller lärare? Kontakta mig…

Exempel på tidigare och nuvarande kunder