Rutiner för fortlöpande kontroller/ELSÄK-FS 2022:3/IN Elkontroll

Tidsåtgång efter överenskommelse

Kursinformation

Enligt nya ELSÄK-FS 2022:3 ställs ett nytt krav på anläggningsinnehavaren att fastställa rutiner för hur den fortlöpande kontrollen ska gå till. Rutinerna ska baseras på en riskbedömning –och dokumenteras.

Kursen är lämpligt för såväl innehavare som elinstallationsföretag som i rollen som 3:e part ska hjälpa innehavare lotsas i lämpliga rutiner baserat på IN Elkontroll.

Kursinnehåll:

  • Vad säger föreskriften ELSÄK-FS 2017:3?
  • Hur löser vi kraven?
  • Var lägger vi "ribban"?
  • Hur kan IN Elkontroll bli ett verktyg i denna process?

 

Boka kursen