Skötsel av elanläggningar, SS-EN 50110-1

Tidsåtgång efter överenskommelse

Kursinnehll:

Vi går igenom standarden med fokus på att vara så informativa som möjligt gällande arbetsmetoder, elsäkert arbete och roller i en elorganisation.

  • Arbetsmetoderna AUS, ANS
  • Riskområde, Närområde
  • Vikten av personlig skyddsutrustning
  • Riskhantering
  • Elsäkerhetsledarrollen
  • Innehavare-vad är kraven?
  • Elanläggningsansvarig – hur ska/kan man agera i rollen?
  • Eldriftledare – hur ska/kan man agera i rollen?

 

Boka kursen