Elektro-mekanik

(GY 25-namn: Elteknik, nivå 1)

Elektromekanik faktabok är den mest grundläggande eltekniksboken i läromedelsserien och tillika den bok som en elev på en gymnasieutbildning på El& energiprogrammet läser som inriktningskurs/inriktningsreklam för inriktning elteknik. Det är något jag tagit hänsyn till genom att presentera spännande yrken som eltekniksinriktningen kan leda till. Faktamässigt kommer läsaren att ges en bra grundläggande allmänbildning kring el upp till en nivå för att klara de elarbeten man får utföra utan krav på auktorisation. Eftersom detta läromedel är till den första inledande kursen på inriktning elteknik är den tänkt för en styrande lärarinsats.

SmakprovBeställ pappersversion

Digital version

Digital version av faktabok erbjuds i form av 12-månads digitala licenser. Licenser beställs via info@elotele.se

  • Lärarlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, med lärarhandledning. 3 x F-pris
  • Elevlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, 1/3 x f-pris

Arbetsböcker i serien


Övningsbok

Övningsboken innehåller teoretiska frågor på faktabokens innehåll. Facit finns i slutet av övningsboken.

SmakprovBeställ pappersversion


Elevguide/arbetsuppgifter

Elevguide/arbetsuppgifter innehåller väl genomtänkta övningar för en trivsam och lärorik utbildning. Hänsyn har tagits till att få en bra progression genom kurserna Elektromekanik, Elkraftteknik, Elinstallation-yrkesmannaskap.

SmakprovBeställ pappersversion