Elkraftteknik

(GY 25-namn: Installationsteknik, nivå 1)

Elkraftteknik faktabok är faktabok nummer två i läromedelsserien och tillika den bok som en elev på en gymnasieutbildning på El&energiprogrammet läser som fortsättningskurs för inriktning elteknik/automation eller som läses som inledande kurs för andra program som önskar Begränsad auktorisation B (kompletterad med ellära). Det är något jag tagit hänsyn till genom att rekommenderade arbetsuppgifter presenterades för dessa alternativ. Faktamässigt kommer läsaren att ges bra kunskaper upp till en nivå för att klara de elarbeten man får utföra med en Begränsad auktorisation B. Eftersom detta läromedel är till den andra kursen på inriktning elteknik är den tänkt för en stödjande lärarinsats.

SmakprovBeställ pappersversion

Digital version

Digital version av faktabok erbjuds i form av 12-månads digitala licenser. Licenser beställs via info@elotele.se

  • Lärarlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, med lärarhandledning. 3 x F-pris
  • Elevlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, 1/3 x f-pris

Arbetsböcker i serien


Övningsbok

Övningsboken innehåller teoretiska frågor på faktabokens innehåll. Facit finns i slutet av övningsboken.

SmakprovBeställ pappersversion


Elevguide/arbetsuppgifter

Elevguide/arbetsuppgifter innehåller väl genomtänkta övningar för en trivsam och lärorik utbildning. Hänsyn har tagits till att få en bra progression genom kurserna Elektromekanik, Elkraftteknik, Elinstallation-yrkesmannaskap. Boken är kompletterad med lämpliga övningar för elever som inte läst elektromekanik innan.

SmakprovBeställ pappersversion