Kommunikations-teknik

(GY 25-namn: Kommunikationsnät, nivå 1-2 samt Säkerhetssystem nivå 1-3)

Kommunikationsteknik faktabok En omfattande uppdatering har skett 2021 av hela Teleinstallationspaketet. I samband med uppdateringen sker ett namnbyte till Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet. Den grundläggande faktaboken "Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet" behandlar, med fokus på systemförståelse, bl a: teletekniska grunder, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kamerabevakning), infrastruktur för datakommunikation, fastighetsnät, installation med fiber, installation med TP-kabel, digital TV och antennsystem.

SmakprovBeställ pappersversion

Digital version

Digital version av faktabok erbjuds i form av 12-månads digitala licenser. Licenser beställs via info@elotele.se

  • Lärarlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, med lärarhandledning. 3 x F-pris
  • Elevlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, 1/3 x f-pris

Arbetsböcker i serien


Kommunikationsteknik Installationshandbok

Kommunikationsteknik Installationshandbok En omfattande uppdatering har skett 2022 av hela Teleinstallationspaketet. I samband med uppdateringen sker ett namnbyte till Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet. Den fördjupande installationshandboken "Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet" behandlar, med fokus på projektering/installation, bl a: datakommunikation, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kamerabevakning), infrastruktur för datakommunikation, fastighetsnät, installation av fiber, installation av TP-kabel.

SmakprovBeställ pappersversion


Elevguide/arbetsuppgifter

Med hjälp av elevguiden kontrollerar eleven sina kunskaper kring fakta som ges i Installationshandboken. Ett flertal praktiska moment presenteras i boken. Moment som är kompletterade med frågeunderlag.


Övningsbok

Övningsboken innehåller teoretiska frågor på faktabokens innehåll. Facit finns i slutet av övningsboken.

Beställ pappersversion