Elinstallation – Yrkesmannaskap, övningsbok (Egen utgivning)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 64
ISBN-nr: 978-91-89259-10-2
Smakprov:

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

I övningsboken får den studerande bekräfta sin inlärning genom att besvara frågor på faktaboken- och montörshandbokens innehåll.