Elektromekanik (GY11)

Elektromekanik (GY11)Utgivningsår: 2011
Sidantal: 192
ISBN-nr: 47-08542-2
Smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=liber&isbn=9789147085422

Boken Elektromekanik är den inledande boken i läromedelserien ”Arbeta med el”. Serien erbjuds landets utbildningsplatser för utbildning av Sveriges el- och teletekniker. Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller sedan fakta för att enligt ”god elsäkerhetsteknisk praxis” kunna utföra praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom Skolverkets kurs Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö.

I Libers digitala tjänst Elektromekanik 360 Pluswebb finns frågeunderlag och underlag till ett stort antal praktiska övningar.