Elektromekanik, faktabok (Egen utgivning)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 192
ISBN-nr: 978-91-89259-14-0
Smakprov

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

Boken Elektromekanik erbjuds landets utbildningsplatser för utbildning av Sveriges el- och teletekniker. Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller sedan fakta för att enligt ”god elsäkerhetsteknisk praxis” kunna utföra praktiska moment inom det område som omfattar tillåtna arbeten utan auktorisation. Dessutom behandlas övriga delar inom Skolverkets kurs Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö.

Till läromedlet finns även en övningsbok och en elevguide/arbetsordrar.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring förklaringar och tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Elektromekaniksboken är nummer ett i den serien.