Elevguide Teleinstallation

Utgivningsår: 2010
Sidantal: 56
ISBN-nr: 978-91-89259-06-5
Smakprov

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

För att tillgodose er önskan om stöd för installationshandboken och de praktiska momenten har denna specialversion av Elevguide tagits fram. Med hjälp av elevguiden kommer eleven lära sig tillämpa fakta som ges i installationshandboken.