Elinstallation – Yrkesmannaskap, faktabok, uppl 4 (Egen utgivning)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 208
ISBN-nr: 978-91-89259-07-2
Smakprov:

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

Läromedlet Elinstallation Yrkesmannaskap är efterföljaren till boken Elkraftteknik. Läromedlet är uppdelat i en faktabok och en montörshandbok. Faktaboken fokuserar på det praktiska yrkesmannaskap och den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Faktaboken fortsätter utlärning av installationskunskaper för installationer utöver en Begränsad auktorisation, B, som exempelvis centralval, dess montage och  inkoppling. Faktaboken ger även grunden för montörshandbokens information kring dokumentationer och besiktningar. I faktabokens avslutande kapitel behandlas energieffektivisering.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring förklaringar och tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Faktaboken är nummer tre i den serien.

Till läromedlet finns även en Montörshandbok, en övningsbok och en elevguide/arbetsordrar.