Elkraftteknik (GY11)

Elkraftteknik (GY11)Utgivningsår: 2012
Sidantal: 192
ISBN-nr: 47-10697-4
Smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=liber&isbn=9789147106974

Boken Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa Skolverkets kurs Praktisk ellära, 100p. För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen. Boken (gärna ihop med Elektromekanik) lämpar sig för att få en bra allmänbildning inom eltekniksområdet vilket ofta efterfrågas bland medarbetare som utan egen elutbildning arbetar i eller med el, alternativt vistas i elanläggningar.

I Libers digitala tjänst Elkraftteknik 360 Pluswebb finns frågeunderlag och underlag till ett stort antal praktiska övningar.