Elkraftteknik, faktabok (Egen utgivning)

Utgivningsår: 2020 (uppdaterad)
Sidantal: 196
ISBN-nr: 978-91-89259-00-3
Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B. Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning av läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Boken går igenom de moment som man måste förstå och kunna för att uppfylla kraven för auktorisation B-arbeten. Boken tar upp moment som säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service och underhåll, elkvalitet. Boken (gärna ihop med Elektromekanik) lämpar sig även för att få en bra allmänbildning inom eltekniksområdet vilket ofta efterfrågas bland medarbetare som utan egen elutbildning arbetar i eller med el, alternativt vistas i elanläggningar.

Till läromedlet finns även en övningsbok och en elevguide/arbetsordrar.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring förklaringar och tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.