Energiteknik (GY11)


Energiteknik (GY11)Utgivningsår
: 2011

Sidantal: 192
ISBN-nr: 47-08544-6
Smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=liber&isbn=9789147085446

Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet energiteknik. Boken tar upp grundläggande energibegrepp och i vilka former energin kan förekomma, vilka energislag kommer att fasas ut och vilka energislag kommer att ersätta dem. I boken ges ett kortare historiskt perspektiv – från industrialismen till dagens energikrävande samhälle och behandlar vilka framtida tekniska lösningar som finns inom energiområdet. Det kommer att krävas kunskap och ny teknik för att få en hållbar utveckling och miljöfrågorna är en viktig del i boken och en orsak till de framtida utmaningar där bl a eltekniksbranschen kommer ha en stor roll.
EU satsar idag stora pengar på forskning och utveckling av förnybara energislag som sol, vind och vatten. Förhoppningen är att de ska bli viktiga tillskott i Europas framtida försörjning, och på sikt ersätta de fossila bränslena.

En energiteknisk grund är viktig för den som senare ska:
• Vidareutbilda sig inom energiområdet.
• Installera de system som boken tar upp.
• Sälja in, projektera energieffektiviserade åtgärder.
• Bygga styrutrustningar till energisystem och energisparande.
• Programmera styrningar till energisystem och energisparande.

I Libers digitala tjänst Elkraftteknik 360 Pluswebb finns frågeunderlag och underlag till ett stort antal praktiska övningar.