Elkraftteknik, övningsbok (Egen utgivning)


Utgivningsår: 2021
Sidantal: 56 sidor
ISBN-nr: 978-91-89259-02-7
Smakprov

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

I övningsboken får den studerande bekräfta sin inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll.

Till läromedlet finns även en faktabok och en bok för praktisk tillämpning. I den spiralbundna ”Elkraftteknik, praktisk tillämpning” ger Paul Håkansson förslag på ett 30-tal övningar som följer en naturlig väl genomtänkt progression inom hela läromedelsserien ”Arbeta med El”. Kring varje praktisk övning ges eleven tillfälle för reflektion och läraren ges möjlighet för feedback.