Faktabok Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 (GY11)

FAKTABOK ELINSTALLATION YRKESMANNASKAP, UPPL 3 (GY11)Utgivningsår: 2013
Sidantal: 208
ISBN-nr: 47-10739-1
Smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=liber&isbn=9789147107391

Läromedlet Elinstallation Yrkesmannaskap är efterföljaren till boken Elkraftteknik. Läromedlet är uppdelat i en faktabok och en montörshandbok. Faktaboken fokuserar på det praktiska yrkesmannaskap och den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Faktaboken fortsätter utlärning av installationskunskaper för installationer utöver en BB1-behörighet, som exempelvis centralval, dess montage och  inkoppling. Faktaboken ger även grunden för montörshandbokens information kring dokumentationerer och besiktningar. I faktabokens avslutande kapitel behandlas energieffektivisering.


Boken är efterföljaren till Elkraftteknik, Elkraftteknik aom ger kunskaper för en Begränsad behörighet, BB1.
I denna faktabok får elever som sen ska anställas i elinstallationsföretag bla lära sig hur man installerar och ansluter i central och annat smått o gott som fördjupar elkunskaperna till ett fungerande elektrikerliv.
Faktaboken förmedlar såväl installationskunskaper som ett proffsigt yrkesmannaskap där arbetsmiljön är en viktig del. Varje nytt kapitel i faktaboken startar en ny arbetscykel, vilket underlättar lärarens val av studiesekvens.

I Libers digitala tjänst Elkraftteknik 360 Pluswebb finns frågeunderlag och underlag till ett stort antal praktiska övningar.