Faktabok Kommunikation, Fastighetsnät & Säkerhet (tidigare Teleinstallation)


Utgivningsår
: 2021

Sidantal: 240
ISBN-nr: 978-91-89259-04-1
Smakprov:

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet (tidigare Teleinstallation) – faktabok behandlar bl a: Teletekniska grunder, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kameraövervakning), infrastruktur för datakommunikation, nätverksuppbyggnad – LAN, installation med fiber, installation med TP-kabel, antenn- och kabel-TV-teknik. Faktaboken ger en beskrivning av olika system, den fördjupande installationshandboken behandlar sedan projektering och installationen av dessa system. Digital TV och antennsystem förekommer dock enbart i faktaboken.   

Till läromedlet finns även en uppdaterad Teleinstallation – Installationshandbok som är under ytterligare uppdatering, samt en övningsbok och en elevguide.