Faktabok Teleinstallation


Faktabok TeleinstallationUtgivningsår
: 2007

Sidantal: 240
ISBN-nr: 47-01874-1
Smakprov:

Den grundläggande Teleinstallation – faktabok behandlar bl a: Teletekniska grunder, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kameraövervakning), infrastruktur för datakommunikation, nätverksuppbyggnad – LAN, installation med fiber, installation med TP-kabel, antenn- och kabel-TV-teknik. Faktaboken ger en beskrivning av olika system, den fördjupande installationshandboken behandlar sedan projektering och installationen av dessa system. Antenn- och kabel-TV-system förekommer dock enbart i faktaboken.   
Till läroboken finns en övningsbok (47-01398-2) med frågeunderlag. Jag har även en egen utgiven bok för de praktiska övningarna i kursen.