Installationshandbok Teleinstallation


INSTALLATIONSHANDBOK TELEINSTALLATIONUtgivningsår
: 2020

Sidantal: 368
ISBN-nr: 978-91-89259-03-4
Smakprov:

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

Den fördjupande Teleinstallation – installationshandbok inleder med att ge en grundläggande information kring ämnet datakommunikation som numera är en alltmer nödvändig kunskap inom det teletekniska området. Därefter ges fördjupande information kring nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system (”gamla” SS 455 12 00-38 samt ”nya” SS 455 12 01). Därefter behandlas projektering och installationen av de i faktaboken beskrivna systemen. Installationshandboken ger likt den mycket populära ”Elinstallation-Montörshandbok” stöd och nytt kunnande såväl vid utbildning, som vid situationer och frågeställningar i arbetslivet för yrkesverksamma el- och teletekniker, arbetsledare och konsulter.

OBS! Under hösten 2021 kommer en uppdaterad installationshandbok som aktualiserats i samband med en fullständig översyn av läromedlet!