Introduktion till elarbeten (Elkompetens A)

Introduktion till elarbeten (Elkompetens A)

Utgivningsår: 2004
Sidantal: 96
ISBN-nr: 47-07102-9
Smakprov: Se bokbeskrivningstext

Denna bok var den första jag skrev och den kommer nu gå ur produktion eftersom den ej är anpassad till GY11, utan istället ersatts av GY11-läromedlet Elektromekanik.

Boken har varit mycket uppskattad såväl inom utbildningsvärlden som bland företag som velat ge sina anställda en grundläggande elkunskap för att kunna arbeta säkert i en elanläggning. Jag kommer på begäran ge ut något liknande i egen regi.
Innehåll:
– Allmänt om elarbeten
– Lagar och regler
– Eldistribution
– Säkringar och grupper
– Elsäkerheten i Sverige
– Säkerhetsanordningar
– Installationsmiljöer och elmateriel
– Belysningsinstallation
– Ritningar och scheman
– Asynkronmotorn