Elinstallation – Yrkesmannaskap, elevguide (Egen utgivning)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 64
ISBN-nr: 978-91-89259-17-1
Smakprov:

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

I Elevguide/Arbetsordrar ger Paul Håkansson förslag på ett 60-tal arbetsordrar som ger den studerande ett bra övningsutbud som presenteras och behandlas i ett yrkesverksamt manér i form av arbetsordrar. Arbetsordrarna är utförda för eget tänk kring materiaval, men med stöd av Pauls yrkesmannatips.