Elinstallation – Yrkesmannaskap, Montörshandbok, uppl 4 (Egen utgivning)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 280
ISBN-nr: 978-91-89259-09-6
Smakprov

Paul ger numera ut böcker i egen regi.
Inköp sker via Läromedia för skolor och utbildare.
Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

Information som i dag finns i flera olika källor finns nu samlad i denna montörshandbok på 280 sidor. Boken ger ett bra stöd får såväl lärlingar som yrkesverksamma elektriker, arbetsledare, konsulter och andra yrkesgrupper som söker elfakta.
Yrkesmannaskap – Montörshandbok är mycket uppskattad och har vid flera tillfällen funnits bland de 10 mest sålda böckerna på IN förlag (inforlaget.se).

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring förklaringar och tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Montörshandboken är nummer fyra i den serien.

Till läromedlet finns även en Faktabok, en övningsbok och en elevguide/arbetsordrar.