Montörshandbok Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 (GY11)

Montörshandbok Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 (GY11)
Utgivningsår
: 2015

Sidantal: 280
ISBN-nr: 47-10738-4
Smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=liber&isbn=9789147107384

Information som i dag finns i flera olika källor finns nu samlad i denna montörshandbok på 280 sidor plus en cd-skiva. På cd-skivan kan eleverna bl.a. finna all dokumentation från bygget av Vetlanda industrihotell. En byggnation som även behandlas i faktaboken Montörshandboken blir ett kraftfullt hjälpmedel som ger stöd vid problemlösning i det praktiska arbetet och innehåller detaljinformation som är av intresse för såväl lärlingar som yrkesverksamma elektriker, arbetsledare, konsulter och andra yrkesgrupper som söker elfakta.
Yrkesmannaskap – Montörshandbok är mycket uppskattad och har vid flera tillfällen funnits bland de 10 mest sålda böckerna på EIO:s Elförlag (inforlaget.se).

Montörshandbok Elinstallation Yrkesmannaskap, upplaga 2
Denna bok är numera ersatt av upplaga 3 som anpassats efter GY11. Denna version saknar också mycket av den information som tillförts upplaga 3.

Faktabok Elinstallation Yrkesmannaskap, upplaga 2
Denna bok är numera ersatt av upplaga 3 som anpassats efter GY11. Denna version saknar också mycket av den information som tillförts upplaga 3.