Motorstyrning (GY11)


MOTORSTYRNING (GY11)Utgivningsår
: 2005

Sidantal: 128
ISBN-nr: 47-01812-3
Smakprov: -x

För att uppnå bästa resultat vid motordrift finns mängder av motorer och motorstyrningsalternativ. Boken pekar på funktioner, fördelar och nackdelar för att underlätta framtida val. Eftersom det förekommer såväl gammal som ny teknik i dagens anläggningar, innehåller boken såväl traditionell reläteknik som den senaste tekniken inom motorstyrning. Dokumentation enligt standard behandlas; det gäller att kunna läsa och förstå scheman men även själv kunna rita upp ett schema med de funktioner som ska installeras.
Boken har ej förändrats då GY11 började tillämpas eftersom den passar även i dessa kurser. Ur innehållet:
Reläteknik
Schema, schemaläsningens grunder
Växel- och likströmsmotorer
Specialmotorer och bromsanordningar
Produkter inom motorstyrning
Startalternativ vid motordrift
Ansvarsfrågor kring motorinstallationer
Maskinsäkerhet
Felsökning och underhåll

Till läroboken finns en övningsbok (47-01813-0) med frågeunderlag och ett stort antal praktiska övningar.