Tjänster

Mitt utbud av tjänster

Tack vare min mångåriga erfarenhet inom pedagogisk verksamhet och det el- och teletekniska området ser jag stora möjligheter att hjälpa dig inom dessa områden. Jag har dessutom genom åren skapat mig ett mycket stort kontaktnät som jag ofta och gärna samarbetar med. Det innebär att inget uppdrag är för litet eller stort. Jag ser fram emot en kontakt med Er och Ert företag!

 

För närvarande anlitas jag av: Ankarsrum Industries, Beslag & metall, Bjädes El, Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter, Eksjö industrifastigheter, Elajo, Jönköpings kommun, LIBER, Mats El & Industri, Myresjöhus, OBOS, Pallco, Skruf snus, Smålandsvillan, Team Torp, Witalabostäder.

Kurser

Arbeta och installera säkert (2 dagar)

Elsäkert arbete (1 dag)

Elsäker arbetsmiljö (1/2 dag)

Kontroll före idrifttagning

Elinstallationsreglerna, utg 3

SS-EN 50110-1, utg 3

Information/stöd

Nya ellagen

Delegeringsarbete (Elföretag)

Elsäkert arbete (elföretag)

Elsäkert arbete (icke elföretag)

Ansvar kring en elanläggning

Läromedelsinformation El-teleteknik

Den optimala eltekniksutbildningen

Stöd till vikarier och nya lärare

Konsulttjänster

Utvecklingsarbete för elföretag

Utvecklingsarbete elanläggning

Utvecklingsarbete skolor

Skolutveckling El&Energiprogrammet

Elinstallatör för regelefterlevnad

Författaruppdrag

Mina nuvarande uppdrag

Huvudansvarig för genomförande av egenkontrollsarbeten
Utbildare
Konsekvensanalyser inom pedagogik och el-televerksamhet.
Administratör för egenkontrollprogram