Litteratur

Mitt författarskap, numera i egen regi

För en sammanfattande nulägesanalys kring min utgivning följ länken: Nuläge-bokproduktion

Vill du se min presentationsvideo på Youtube, så följ denna länk: Paul Håkansson, presentation av mina läromedel.

 

Elteknik

Mina läromedel inom eltekniksområdet spänner från den grundläggande Elektromekanik, Elkraftteknik, Elinstallation yrkesmannaskap- faktabok till den mycket populära Montörshandboken som är ett kraftfullt verktyg för den yrkesverksamma elektrikern, arbetsledare eller konsulten.

 

Teleteknik (Kommunikationsteknik)

Inom teletekniksområdet finns det mycket populära läromedlet Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet med sin fullspäckade faktabok och Installationshandbok. Böcker som behandlar fastighetsnät, inbrotts- och brandlarm, passage- och kamerabevakningssystem samt dess dokumentation.
I samband med en omfattande uppdatering sker namnbytet från Teleinstallation till Kommunikationsteknik.

 

NYHET!

Liber har nu avslutat försäljningen av mina förra läromedel. Jag kommer att till höstterminsstarten erbjuda en betydande mängd nya uppdaterade läromedel. Litteraturen jag ger ut i egen regi kommer succesivt finnas att tillgå via Läromedia för skolor och utbildare. Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

OBS, för dig som enbart vill komplettera befintliga klassuppsättningar har jag nu tillgång till tidigare upplagor. Önskar du komplettering, kontakta mig via mail!

 

Tålamod – jag kämpar på…

Med full energi och hårt arbete har jag gjort mitt yttersta för att få fram nya uppdaterade läromedel nu när Liber slutat sälja mina förra upplagor. Mitt mål har varit 16 nyuppdaterade böcker – i dagsläget är 13 klara.
Teleinstallation handbok, övningsbok, elevguide finns till försäljning för er som har tidigare upplagor i utbildningen. Det kommer emellertid under våren -2022 en än mer uppdaterad Installationshandbok och en övningsbok och en elevguide framtaget för den senaste upplagan. En ny uppdaterad faktabok kommer till VT-starten 2022. I samband med detta byter vi namn på läromedlen till Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet.
Min populära Montörshandbok planeras också till VT-starten 2022. Jag har full förståelse för ert eventuella dilemma tills allt är klart, men ber om ert överseende. Vill du veta mer, tveka inte att maila mig (paul@elotele.se)!

Alternativa beställning av litteratur (framöver)

IN Förlag

Adlibris

CDON

Bokus

.

Andra alternativ

Min utgivna litteratur finns även på de flesta av landets bibliotek för utlåning.
Via inläsningstjänst kan flera titlar beställas som ljudskiva (CD och Daisy). Snart även mina nyuppdaterade böcker.

Litteratur

Elektromekanik Faktabok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 192
ISBN-nr: 89259-14-0
Smakprovslänk:

Den här boken vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper inom ämnet elteknik.
Den ger en översikt av arbetsmarknaden och de olika valmöjligheter en utbildning inom elteknik ger.

Läs mer

Elektromekanik Elevguide/ Arbetsuppgifter

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 81
ISBN-nr: 89259-15-7
Smakprovslänk:

I den spiralbundna ”Elektromekanik, praktisk tillämpning” ger Paul Håkansson förslag på ett 30-tal övningar som följer en naturlig väl genomtänkt progression inom hela läromedelsserien ”Arbeta med El”. Kring varje praktisk övning ges eleven tillfälle för reflektion och läraren ges möjlighet för feedback.

Läs mer

Elektromekanik Övningsbok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 64
ISBN-nr: 89259-16-4
Smakprovslänk:

I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll.

Läs mer

Elinstallation Yrkesmannaskap Faktabok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 208
ISBN-nr: 89259-07-2
Smakprovslänk:

Läromedlet Elinstallation – Yrkesmannaskap fortsätter utveckla kunskaper givna i Elektromekanik och Elkraftteknik. Tillsammans med utökade kompetensområden som exempelvis centralinstallationer, klimatanläggningar, energieffektivisering, beskrivs såväl det praktiska yrkesmannaskap som den planering och affärsmässighet som krävs av en elektriker.

Läs mer

Elinstallation Yrkesmannaskap Elevguide/ Arbetsordrar

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 130
ISBN-nr: 89259-17-1
Smakprovslänk:

I Elevguide/Arbetsordrar ger Paul Håkansson förslag på ett 60-tal arbetsordrar som ger den studerande ett bra övningsutbud som presenteras och behandlas i ett yrkesverksamt manér i form av arbetsordrar.

Läs mer

Elinstallation Yrkesmannaskap övningsbok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 64
ISBN-nr: 89259-10-2
Smakprovslänk:

I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på faktaboken- och Montörshandbokens innehåll.

Läs mer

Elinstallation Yrkesmannaskap Montörshandbok

Utgivningsår: 2022
Sidantal: 280
ISBN-nr: 89259-09-6
Smakprovslänk:

Läromedlet Elinstallation – Yrkesmannaskap fortsätter utveckla kunskaper givna i Elektromekanik och Elkraftteknik. Tillsammans med utökade kompetensområden som exempelvis centralinstallationer, klimatanläggningar, energieffektivisering, beskrivs såväl det praktiska yrkesmannaskap som den planering och affärsmässighet som krävs av en elektriker. Informationen är uppdelad i en faktabok och en Montörshandbok.

Läs mer

Elkraftteknik Faktabok

Utgivningsår: 2020
Sidantal: 196
ISBN-nr: 89259-00-3
Smakprovslänk:

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B

Läs mer

Elkraftteknik Elevguide/ Arbetsuppgifter

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 98
ISBN-nr: 89259-01-0
Smakprovslänk:

I den spiralbundna ”Elkraftteknik, praktisk tillämpning” ger Paul Håkansson förslag på ett 30-tal övningar som följer en naturlig väl genomtänkt progression inom hela läromedelsserien ”Arbeta med El”.

Läs mer

Elkraftteknik Övningsbok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 56
ISBN-nr: 89259-02-7
Smakprovslänk:

I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll. Faktabok och övningsbok ger dig nödvändig kunskap kring de elarbeten du utför med en Begränsad auktorisation, B. Elarbeten som kräver en god teoretisk kunskap och ett bra omdöme för elsäkert arbete.

Läs mer

Kommunikations-teknik, Fastighetsnät & Säkerhet Faktabok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 240
ISBN-nr: 89259-04-1
Smakprovslänk:

Läromedlet är tänkt för utbildning och fortbildning av elektriker, teletekniker, konsulter och arbetsledare inom områdena:
Dokumentation, Nätuppbyggnad, Telesignalsystem, Ljudsystem, Brandlarm, Inbrottslarm, Lås- och passersystem, Kamerabevakningssystem, Infrastruktur - fiber, Fastighetsnät, Digital TV och antennteknik

Läs mer

Kommunikations-teknik, Fastighetsnät & Säkerhet Installations-handbok

Utgivningsår: 2022
Sidantal: 360
ISBN-nr: 89259-21-8
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering har skett 2022 av hela Teleinstallationspaketet som nu fått titelnamnet Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet.

Läs mer

Kommunikations-teknik, Fastighetsnät & Säkerhet Elevguide/ Arbetsuppgifter

Utgivningsår: 2023
Sidantal:
ISBN-nr: 89259-22-5
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021-2023 av hela Teleinstallationspaketet som då får titelnamnet Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet. Tillsvidare finns en tidigare utgiven elevguide till försäljning.

Läs mer

Kommunikations-teknik, Fastighetsnät & Säkerhet Övningsbok

Utgivningsår: 2022
Sidantal: 78
ISBN-nr: 89259-20-1
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering har skett 2022 av hela Teleinstallationspaketet som nu fått titelnamnet Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet. Med hjälp av övningsboken kontrollerar eleven sina kunskaper kring den fakta som ges i faktaboken.

Läs mer
LJUSPLANERING & BELYSNINGSTEKNIK

Ljusplanering & Belysningsteknik

Utgivningsår: 2013
Sidantal: 176
ISBN-nr: 47-10740-7
Smakprovslänk:

Nu är det dags att sluta installera belysning med luxmetern som enda verktyg! Alla som planerar och installerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla arkitektoniska, visuella och tekniska krav. Boken ger dig som är arkitekt, elektriker, arbetsledare, elkonsult, inredare eller ljusdesigner förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum.

Läs mer

Motorstyrning (GY11)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 128
ISBN-nr: 978-91-89259-11-9
Smakprovslänk:

Motorstyrning riktar sig till såväl yrkesverksamma elektriker, service- och underhållspersonal samt för utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. För att uppnå bästa resultat vid motordrift finns mängder av motorer och motorstyrningsalternativ. Boken pekar på funktioner, fördelar och nackdelar för att underlätta framtida val. Eftersom det förekommer såväl gammal som ny teknik i dagens anläggningar, innehåller boken såväl traditionell reläteknik som den senaste tekniken inom motorstyrning samt dess dokumentation.

Läs mer

Motorstyrning Övningsbok

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 96
ISBN-nr: 89259-12-6
Smakprovslänk:

I Motorstyrning övningsbok får den studerande bekräfta sin inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll. Dessutom innehåller övningsboken ett 20-tal praktiska övningar.

Läs mer

Elevguide Teleinstallation

Utgivningsår: 2010
Sidantal: 56
ISBN-nr: 978-91-89259-06-5
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021 av hela Teleinstallationspaketet. Tillsvidare finns en tidigare utgiven elevguide till försäljning.
Med hjälp av elevguiden kontrollerar eleven sina kunskaper kring fakta som ges i Installationshandboken. Ett flertal praktiska moment presenteras i boken. Moment som kompletteras med frågeunderlag.

Läs mer

Installationshandb. Teleinstallation

Utgivningsår: 2009-uppdaterad 2020 samt 2021
Sidantal: 368
ISBN-nr: 978-91-89259-04-1
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021 av hela Teleinstallationspaketet. Tillsvidare finns en mindre uppdaterad Installationshandbok från 2020 till försäljning.
Den fördjupande Teleinstallation / Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet - installationshandbok inleder med att ge en grundläggande information kring ämnet datakommunikation som numera är en alltmer nödvändig kunskap inom det teletekniska området. Därefter ges fördjupande information kring nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system ("gamla" SS 455 12 00-38 samt "nya" SS 455 12 01). Därefter behandlas projektering och installationen av de i faktaboken beskrivna systemen (fastighetsnät, brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kamerabevakning).

Läs mer

Teleinstallation övningsbok

Utgivningsår: 2009-uppdaterad 2020 samt 2021
Sidantal: 79
ISBN-nr: 978-91-89259-05-8
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021 av hela Teleinstallationspaketet. Tillsvidare finns en mindre uppdaterad övningsbok från 2020 till försäljning.
Med hjälp av övningsboken kontrollerar eleven sina kunskaper kring fakta som ges i faktaboken.

Läs mer

Författaruppdrag på begäran

Utgivningsår:
Sidantal:
ISBN-nr:
Smakprovslänk:

Läs mer