Ny Elsäkerhetslag

Behöver du hjälp med den nya elsäkerhetslagen?

Den 1 juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebar att Sverige fick ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna gäller för alla företag och andra organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete.

Ta del av mina tankar kring att få förtroendet att bli Er lagledare i arbetet med den nya elsäkerhetslagen (se infoblad nedan). Ta även del av den information jag delger dig. Kontakta mig gärna för ytterligare information. Jag har hittills haft många nöjda kunder som jag arbetar med. Hittills är det: Beslag&Metall, Bjädes El, Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter, Eksjö Industribyggnader, Eksjöhus, Elajo, Geomatikk Sverige Support AB, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Holsbygruppen, Jönköpings kommun, Liljeholmens, Mats El&Industriservice, Myresjöhus, Mönsteråsbostäder, Nässjö affärverk, OBOS, Oskarshamns kommun, Pallco, Samsung service, Smålandsvillan, Team Torp, Witalabostäder och diskussioner om åtaganden sker med flera andra.

NY ELSÄKERHETSLAG I SVERIGE

Jag har nu i ett flertal år hjälpt företag, organisationer, kommuner, mm i deras arbete med att följa den nya elsäkerhetslagen. Arbetet med att ta fram ett egenkontrollprogram sker genom analyser av varje medarbetares nuvarande elarbeten och kompetens. Därefter tas beslut ihop med ledning om lämplig rollfördelning. Den fortsatta resan fram till ett eget egenkontrollprogram är sedan i full gång och i  elsäkerhetsnivån tar ett välbehövligt kliv. Det blir ordning och reda och såväl personal som ledning känner en stor trygghet efter vårt gemensamma arbete. Jag åtar mig gärna att leda fler på den resan.

Reformen handlar om ansvar, kompetens och kontroll

Målet med reformen är att elinstallationer ska utföras på rätt sätt av yrkespersoner med rätt kompetens för uppgiften. Som beställare ska du också kunna kontrollera och veta att den du anlitar har rätt kompetens.

Elsäkerhetsverket får genom de nya reglerna relevanta verktyg att underlätta för de som vill göra rätt och för att få bort oseriösa aktörer från våra anläggningar.

Gäller detta dig och ditt företag?

Vad som är elinstallationsarbete anges i elsäkerhetslagen. Arbetet räknas som elinstallationsarbete när du:

Elinstallationsarbete omfattar allt arbete på en starkströmsanläggning från elproduktion fram till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning.

 

Företag som utför elinstallationer kan följaktligen finnas inom många olika branscher och inriktningar (se tabell nedan).

Bransch eller inriktning Vanliga arbetsmoment
VVS Byta eller flytta motorer, ställdon, termostater, givare, strömställare, säkerhetsbrytare etc.
Vitvaror Fast ansluta tvättmaskin, spis, ugn, häll och liknande.
Larm och bredband Nyinstallera uttag för larmcentraler, bredbandsrouters och liknande svagströmsutrustning.
Hissar och rulltrappor Nyinstallera eller byta motorer, styrutrustning, schakt-och korgbelysning etc. från kopplingsskåp.
Industri Nyinstallera, bygga om och reparera industrins kraft- och belysningsanläggningar, processtekniska anläggningar samt elfördelnings- och ställverksanläggningar.

Kan avse såväl låg- som högspänning.

Fastighetsskötsel Teknisk drift och underhåll, till exempel att byta och reparera komponenter i apparatskåp och elcentraler.

Byta eller flytta belysningsarmaturer, uttag, strömställare etc.

Elnät Omfattar elnätsägare eller dess entreprenörer.

Exempelvis att bygga eller bygga om luftlednings- och jordkabelnät, ställverk och transformatorstationer. Ansluta abonnenter, installera mätare, reparera och felavhjälpa låg- och högspänningsanläggningar.

Elproduktion Traditionella vattenkraft-, kärnkraft- och vindkraftsanläggningar.

Mikroproduktion, solceller, dieselelverk med mera.

Exempelvis vattenkraftverk inklusive tillhörande transformator- och ställverksanläggningar.

Övrig allmän och publik elinstallation Bostäder, hotell, skolor, sjuk- och äldrevård, kontor, butiker, samlingslokaler, idrotts- och evenemangsanläggningar.

Exempelvis bygga eller bygga om kraft- och belysningsanläggningar och att hantera elfördelning, kanalisation och så vidare i sådana anläggningar.

Det spelar ingen roll vilken form ni bedriver er verksamhet i. Ett elinstallationsföretag kan bedrivas som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening och så vidare. Även myndigheter, kommuner och landsting kan vara elinstallationsföretag. Gäller detta dig eller ditt företag eller din kommun? I så fall är du välkommen att kontakta mig.

Målvakt eller lagledare?

Det finns en oro i elbranschen att det kommer förekomma så kallade målvakter som kommer stå för allt för många egenkontrollprogram, elinstallatör för regelefterlevnad, auktorisationen. Så får det inte bli!

Material att ladda ned