Om mig

Paul Håkansson

Jag inledde mitt arbete inom det eltekniska området genom att efter en 2-årig GY-utbildning arbeta 18 år som installationselektriker. Min vändning i yrkeslivet skedde 1995-96 då jag utbildade mig till gymnasielärare med inriktning mot Elprogrammet.


Redan under min studietid på lärarhögskolan (95-96) fattade man inom elbranschen tycke för de studiearbeten jag utförde. Något som jag tror var skälet till att Skolverket 1997 anlitade mig som ämnesexpert inom Elprogrammet, elteknik. Jag fick då ui ppdrag att se över elektrikerutbildningen i Sverige enligt de direktiv som regeringen givit om att en revidering av kursplaner ska ske vart tredje år.

 

Därefter blev jag kontaktad av läromedelsförlaget LIBER AB som tillfrågade mig om jag kunde skriva ett läromedel åt dem.  Sedan 2021 har jag fått möjligheten att istället ge ut mina titlar i egen regi. Mina böcker nås på Läromedia, logistikteamet/peallkonsult, Bokus, CDon, INförlag, mm. Mina numera nyuppdaterade titlar används dels på landets elektrikerutbildningar och dels bland yrkesverksamma el- och teletekniker, arbetsledare och konsulter.

 

Parallellt med mitt skrivande har jag arbetat som yrkeslärare på Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Där slutade jag emellertid 2013 för att helt satsa på mitt skrivande och företagande. Under några inledande år hade jag uppdrag åt Liber. När det lugnade ner sig och jag kunde ägna mig åt andra åtaganden kontaktades jag av Elajo där jag inledningsvis var utbildningsledare för deras yrkeshögskoleutbildning; Elkonstruktör för europamarkanden. Utbildningen bedrevs på deras skola ETEC, Elajo Technical Education Center. Efter ett år övergick jag till att bli utvecklingsledare på Elajo med uppdraget att bygga upp en digital kompetensdatabas för deras 1000 anställda samt se över och förbättra deras kompetensutveckling. Uppdraget minskade under 2017 och vi samarbetar numera kring att hjälpa deras kunder genom serviceavtal och  erbjuda stöd kring egenkontrollsarbete och utbildningar enligt kraven i nya ellagen. Jag är även flitigt anlitad av Elajo som utbildare av deras elarbetande personal.

 

Min huvudsakliga syssla i nuläget är att hjälpa företag, organisationer och kommuner med den nya elsäkerhetslagen samt att bedriva kursverksamhet. Det är ett oerhört inspirerande och spännande arbete som i samtliga fall känns väldigt bra. Det är ju så viktigt agera på rätt sätt vid elinstallationsarbeten. Det gäller att arbeta och installera säkert! Sköter vi detta rätt så kommer elsäkerhetsnivån i Sverige att ta ett välbehövligt kliv, och jag åtar mig gärna att bli lagledaren för alla som vill vara med på den resan!

 

Jag lägger också mycket tid på byggnationen av mitt nya hus som jag även driver som ett IoT-projekt. Det kommer generera en ny boktitel som kostnadsfritt kommer erbjudas den intresserade (se gärna menyn IoT-projektet).

 

Min ambition genom livet har alltid varit att ta alla tillfällen i akt att ständigt utveckla mig och höja min kompetens. Att föra elsäkerhetsnivån, skol- och eltekniksutvecklingen framåt är en uppgift som jag ämnar fortsätta med i mitt företag.

 

Sedan 2020 är jag dessutom stolt delägare i GYM Vetlanda. Ett familjeföretag som av många klassas som ”sveriges snyggaste GYM”. Välkommen till www.gymvetlanda.se

 

Mer fakta kring Paul Håkansson

Wikipedia, om Paul Håkansson
Artikel Elsäkerhetsverket 2006: Höj elektrikernas status
Artikel ALIS 2013: Upphovsrättens hjälte
Artikel EIO Aktuellt 2015: Nya servicebolaget IN
Artikel Elinstallatören 2015: Elrätt hjälper Elajo
Artikel Etecmagasinet 2015: Mångsysslare

Min tidslinje

Genom åren har det utförts många uppdrag på olika fronter. Här är de huvudsakliga uppgifterna.

Nuvarande

Konsult samt utbildare

I mina företag (PE Allkonsult AB och PE Allkonsult Holding AB) fortsätter jag att utöva min konsultverksamhet inom pedagogisk verksamhet och inom det el- och teletekniska området. Sen 2017 är en STOR del av min verksamhet inriktad på den nya elsäkerhetslag som kom 2017. Betydligt fler företag, organisationer och kommuner är numera enligt lagens mening ett elinstallationsföretag och därmed ska skapa sitt egna egenkontrollsprogram, vilket jag hjälper dem med. Dessutom är flertalet av dem även innehavare av elanläggningar vilket också ställer krav som vi reder ut. Jag hjälper i nuläget ca 20 företag, kommuner med att skapa ordning och reda i deras verksamhet inom elarbeten.

Gymägare

2020 startade jag ett av sveriges fräschaste GYM i Vetlanda tillsammans med min dotter Ebba och hennes kille Robin Bernström och hans pappa Fredrik. Besök gärna vår hemsida www.gymvetlanda.se. Därefter hoppas vi givetvis på ett personligt besök på gymmet.

Författare och egen utgivare

Mitt författarskap som sedan 1998 resulterat i över 35 titlar intensifieras numera då jag nu kommer ge ut böckerna i egen regi. Böckerna nås av skolor och utbildare via Läromedia och av elever och privatpersoner via https://www.logistikteamet.se/peallkonsult
Dessutom kommer Bokus, Adlibris, CDon, med flera sälja dem.

2014-2016

Utvecklingsledare, Elajo

Jag har byggt upp och fyllt Elajos nya kompetensdatabas FLEX-HR för Elajos 1000 medarbetare. Analyserat deras kompetensbehov och arbetat med samordningen kring deras lagstadgade kurser samt övrigt kursbehov för Elajos utveckling. I en del kurser agerar jag även utbildare. Under 2017 kommer jag stödja Elajo i arbetet kring den nya ellag som börjar gälla 1/7 -2017.

Utvecklingschef El- och teleteknik

Jag har numera succesivt avslutat mina uppdrag inom ETEC där jag under en tid agerat utbildningsledare för deras YH-utbildning till Elkonstruktör. Jag har även strukturerat om såväl lokaler som kursupplägg i rollen som karaktärsämnesansvarig inom deras gymnasiala verksamhet samt varit ett stöd för lärare och elevers utveckling. Jag anlitas fortfarande för uppdragsutbildning inom el- och teletekniksområdet.

1999-2014

2011-2014 Liber AB

Layout och illustrering av mina läromedel (InDesign).
Projektledning, bearbetning och redigering av läromedel inom yrkesutbildning.
Implementering av digitala tjänster.

1999-2014 Författare

Under dessa år skapades i huvudsak samtliga böcker inom mitt författarskap som numera innefattar över 30 titlar.

2002-2004 Liber AB

Projektledning av nytt Teleinstallationspaket, läromedel inom Belysningsteknik/ljusplanering samt Motorstyrning. Resulterade emellertid i författarskap i ovannämnda titlar.

1999-2013

Lärare vid Elprogrammet

Jag var under 13 år anställd på Njudungsgymnasiet som gymnasielärare på elprogrammet, elteknik i Vetlanda. En yrkesutbildning som definitivt legat i framkant av Sveriges elektrikerutbildningar. Den 3:e oktober 2013 sa jag, på egen begäran, upp mig från lärartjänsten.

1998

Ämnesexpert (Elprogrammet)

Aktualiserade på uppdrag av Skolverket Svergies gymnasiala elektrikerutbildning. Skapade nya kurser och aktualiserade befintliga.

1981-1998

Installationselektriker

Traditionella elektrikerarbeten hos Vitala El AB.