Elsäker arbetsmiljö

1/2-dagarskurs

Kursinformation

För medarbetare som vistas i elmiljö.

 • Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert.
 • Alla innehavare av en elanläggning har ett ansvar, att den ger nödvändig säkerhet för personer (såväl anställda som allmänhet) och egendom.

Kursinnehåll:

 • Elfaran o elolycksfall
  - Vi uppmärksammar de risker vi har i en elanläggning.
  - Vi lär oss agera vid en eventuell elolycka.
  - Vi lär oss rutinerna vid en elchock.
 • Ansvar för arbete
  - Vi reder ut ansvarsbiten och vilka elarbeten man får utföra.
 • Riskhantering
  - Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås.
 • Grundläggande elkunskap
  - För att förstå riskerna med el måste man ha en grundläggande elkunskap.
 • Regelkrav enligt SS-EN 50110-1
  - Säkert arbete.

 

Boka kursen