Elsäkert arbete

1-dagskurs

Kursinformation

För medarbetare som utför elarbeten upp till anslutnings/losskoppling.

Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert.

Om en anställd utför elarbeten sker arbetet under arbetsgivaransvar. Den ansvarige på företaget ska då se till att medarbetaren har rätt kunskap. Kursen bör repeteras vart 3:e år.

 

Kursinnehåll:

 • Elfaran o elolycksfall
  - Vi uppmärksammar de risker vi har i en elanläggning.
  - Vi lär oss agera vid en eventuell elolycka.
  - Vi lär oss rutinerna vid en elchock.

 • Ansvar för arbete
  - Vi reder ut ansvarsbiten och vilka elarbeten man får utföra.

 • Elarbete/behörigheter/auktorisation
  - Vi reder ut vad man får eller inte får utföra för elarbeten.

 • Riskhantering
  - Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås.

 • Nu gällande lagar och regler inom området elsäkerhet
  - Elsäk-FS.
  - Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00.
  - SS-EN 50110-1.
 • Nya elsäkerhetslagen (2017).

 • Kontroll före idrifttagning
  - Vilka kontroller ska utföras och varför?
  - Vi fördjupar oss kring kontinuitetskontroll.

 • Fördjupning SS-EN 50110-1
  - Elsäkert arbete.
  - Innehavarens ansvar.
  - Elanläggningsansvarig.
  - Eldriftledare.
  - Elsäkerhetsledare.

 

Boka kursen