Kontroll före idrifttagning

Tidsåtgång efter överenskommelse

Kursinformation

Allt för många elyrkesmän/kvinnor känner sig inte trygga med sina kontrollinstrument. Det ändrar vi på i denna kurs där vi genomför såväl teori som praktisk tillämpning. Vi går igenom kontroller innan installation (Zför/Ik3), kontroll före idrifttagning och kontroll av elinstallation.

Vi jobbar med olika mätinstrument och kontrolltavlor för 5st grupper, a 3 personer.
Mätinstrument: 5 Eurotester/Villatestare/CT200

Kursinnehåll:

  • Vikten av inspektion och kontrollmätningar
  • Vad anses vara kontroller i ”betryggande omfattning”?
  • Förståelse för, och tillämpning av viktiga mätningar:
    - för att elinstallationen ska bli utförd enligt ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.
    - för alla nödvändiga mätningar som krävs efter installationen är klar.
    - som bör utföras i samband med fortlöpande kontroller.

 

Boka kursen