Belysnings-teknik

(GY 25-namn: ingår som moment i Installationsteknik, nivå 3)

Belysningsteknik faktabok riktar sig till såväl yrkesverksamma elektriker, service- och underhållspersonal samt för utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. För att uppnå bästa resultat ges  välbehövlig fakta kring ljus, seende, ljusplanering och ljusstyrning.

Boken ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum. Det är nödvändigt att förstå sambandet mellan armaturens prestanda, hur den är placerad, rummets utformning, dagsljus och individens synförutsättningar innan man planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus, planering och teknik.

Beställ pappersversion

Digital version

Digital version av faktabok erbjuds i form av 12-månads digitala licenser. Licenser beställs via info@elotele.se

  • Lärarlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, med lärarhandledning. 3 x F-pris
  • Elevlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, 1/3 x f-pris

Arbetsböcker i serien


Övningsbok

Övningsboken innehåller teoretiska frågor på faktabokens innehåll. Facit finns i slutet av övningsboken. De praktiska övningarna är tänkta att ge eleven bekräftan på av faktaboken.

 

Beställ pappersversion