Elteknik

(GY 25-namn: Installationsteknik, nivå 2-3)

Elteknik faktabok är faktabok nummer tre i läromedelsserien och tillika den bok som en elev på en gymnasieutbildning på El&energiprogrammet läser som fortsättningskurs för inriktning elteknik/automation om man vill uppnå kompetens för elektrikeranställning. Mycket fokus på montering/inkoppling av centraler, dokumentation, kontroll före idrifttagning och ämnesområden som en elektriker bör vara insatt i. Eftersom detta läromedel är till den tredje/fjärde kursen på inriktning elteknik där eleven ska kliva in i elektrikerrollen är det den tänkt att få eleven att gå mot eget ansvar där du som lärare mer agerar serviceledare/arbetsledare.

SmakprovBeställ pappersversion

Digital version

Digital version av faktabok erbjuds i form av 12-månads digitala licenser. Licenser beställs via info@elotele.se

  • Lärarlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, med lärarhandledning. 3 x F-pris
  • Elevlicenser på faktaböcker i digital blädderversion, 1/3 x f-pris

Arbetsböcker i serien


Elteknik montörshandbok

Elteknik montörshandbok är faktabok fyra i läromedelsserien. Boken innehåller fördjupande information på fakta given i faktaboken samt ny fakta för ”arbetet ute på fältet”, typ minimikrav, inkopplingsanvisningar, mm. En mycket uppskattad bok även för yrkesverksamma elektriker, arbetsledare, konsulter, mm.

SmakprovBeställ pappersversion


Elteknik övningsbok

Övningsboken innehåller teoretiska frågor på faktabokens innehåll. Facit finns i slutet av övningsboken.

SmakprovBeställ pappersversion


Elevguide/arbetsordrar

Elevguide/arbetsuppgifter består av ett 60-tal arbetsuppgifter som ger den studerande ett bra övningsutbud som presenteras och behandlas i ett yrkesverksamt manér i form av arbetsordrar. Arbetsordrarna är utförda för eget tänk kring materialval, men med stöd av Paul yrkesmannatips. Används med fördel även på APL, så lärare får bra insyn i vad eleven utfört för elarbeten.

SmakprovBeställ pappersversion