PE Allkonsult AB i Vetlanda

Paul Håkansson

Paul Håkansson

Författande, konsult- och utbildningsverksamhet inom El och teleteknik

Välkommen till mig och mitt företags hemsida. Söker du information om mina läromedel? Behöver du hjälp med nya elsäkerhetslagen och skapa egenkontrollprogram? Eller önskar du utbildningsinsatser för personal som utför elarbeten eller produktionspersonal som vistas i industriell elmiljö? Då har du kommit helt rätt! Med ett förflutet inom elinstallationsbranschen och utbildningsvärlden så har jag nu i ett 20-tal år hjälpt såväl kommuner, elföretag, anläggningsinnehavare, skolor, skolledare och lärare. Nästa uppdrag kan vara för dig?

Nya Elsäkerhetslagen

 • Egenkontrollprogram
 • Elinstallatör för regelefterlevnad
 • Registrering till Elsäkerhetsverket
 • Utbildningsbehov för att uppfylla nya kraven

Konsulttjänster

 • Utvecklingsarbete för elföretag
 • Utvecklingsarbete i elanläggningar
 • Utvecklingsarbete på utbildningar
 • Skolutveckling El&Energiprogrammet
 • Elinstallatör för regelefterlevnad 
 • Författaruppdrag

Information/stöd

 • Delegeringsarbeten (Elinstallationsföretag)
 • Elsäkert arbete (elföretag)
 • Elsäkert arbete (i icke elföretag)
 • Läromedelsinformation El-teleteknik
 • Studieupplägg elutbildningar YH/GY
 • Den optimala Eltekniksutbildningen

Kurser

 • Arbeta och installera säkert
 • Elsäkert arbete
 • Elsäker arbetsmiljö
 • Kontroll före idrifttagning (teori/praktiskt)
 • Elinstallationsreglerna, utg 3
 • SS-EN 50110-1, utg 3
 • ESA, ELSA

Behov av hjälp och/eller utveckling?

Påverkas du av nya elsäkerhetslagen? Står du inför utmaningar eller utbildningsbehov där du behöver experthjälp? Är du i kommunalverksamhet, ett elföretag, en elanläggningsinnehavare, skolledare eller lärare? Kontakta mig…

Exempel på tidigare och nuvarande kunder