Konsultation

Elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram kan vara en svår utmaning för den som ej är insatt i gällande lagar & regler. Jag kan med stolthet konstatera att det numera är åtskilliga kommuner, industriföretag och elföretag som jag hjälp genom åren.

Nöjda kunder där vi inför fungerande arbetssätt för att uppfylla elsäkert arbete. Det sker med tydlig styrning till elarbetande personal. Personal som med god kompetens utför elarbeten på den nivå de tilldelas i sina rollbeskrivningar. Dessutom lotsas kunden i sitt ansvar och organisationer skapas kring deras elanläggningar. Kunderna får en tydlig lotsning i gällande el- och arbetsmiljölagstiftning samt viktiga standarder.

Behov av Egenkontrollprogram?

Jag har sen 2017 hjälpt ett flertal företag, kommuner, mm med vår nya elsäkerhetslag och att skapa egenkontrollprogram för att på rätt sätt agera vid elinstallationsarbeten.

Egenkontrollprogrammet ska beskriva hur företaget/organisationen agerar för att utföra elarbeten enligt gällande bestämmelser.

 

Behov av ”Rutiner för fortlöpande kontroller”?

Nya föreskriften 2022:3 kräver av innehavare att fastställa rutiner för fortlöpande kontroller. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning som tar hänsyn till anläggningen och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Rutinerna ska dokumenteras.

Tack vare min mångåriga erfarenhet inom det el- och teletekniska området och ett kompetent nätverk ser jag stora möjligheter att hjälpa fastighetsägare, kommuner, företag och utbildningsplatser.

Jag ser fram emot en kontakt med er!

Referenser

Ett axplock av mina tidigare och nuvarande kunder.

Coca Cola
Beslag o Metall
Eksjöbostäder
Elajo
Jönköpings Kommun
Myresjöhus
Obos
Ankarsrum
Sandstedts El
Smålandsvillan
Team Torp
Witalabostäder
KVT AB
Liber
El-Andersson
Bjädes Elektriska
Swedstyle
Värnamo Kommun
Svenska storkök
Stora Enso
Samsung
Oskarshamn Kommun
Liljeholmens
Mönsterås Bostäder
Gnosjö Kommun
Gislaveds kommun
Skruf
OTM Enegi
Hallabro El