Lättläst och begripligt

Bra läromedel kännetecknas av att innehållet har en bra progression genom alla kurser inom ämnesområdena. Det behöver vara lättläst och lättbegripligt. Bilder måste ha nära anknytning till verkligheten och man får inte ta någon kunskap för given när man skriver.

Det har alltid vara min målsättning när jag skrivit mina böcker, att det ska vara lätt att ta till sig innehållet.

 

Ämnesbetygsreformen GY25

Läs Pauls besked om att nuvarande läromedel kommer att passa även i GY 25

Läs nyhetsbrevet

Mina böcker

Mina läromedel utges i huvudsak som pappersböcker men för utbildningsplatser erbjuds även 12-månaders digitala licenser. Via inläsningstjänst kan alla faktaböcker beställas som ljudskiva (CD och Daisy).

Mina läromedel inom eltekniksområdet spänner från Elektromekanik, Elkraftteknik, Elinstallation yrkesmannaskap- faktabok till den mycket populära Montörshandboken. På telesidan är läromedlen Kommunikationsteknik, fastighetsnät & säkerhet-faktabok och installationshandbok ett nyuppdaterat material som absolut bör tilltala den som vill bli duktig inom detta breda ämnesområde. Utöver dessa läromedel finner du de populära Motorstyrning och Belysningsteknik i mitt nuvarande utbud.

 

Elektromekanik

(GY 25-namn: Elteknik, nivå 1)

Elektromekanik vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper inom eltekniksområdet och vill lära sig enklare elarbeten. 

Fördjupad information om upplägg, bok för bok.
Upplägg, praktiska insikter, råd och tips för att förenkla din undervisning.

Elektromekanik - Faktabok

Elektromekanik - Övningar

Elektromekanik - Elevguide

Elkraftteknik

(GY 25-namn: Installationsteknik, nivå 1)

Elkraftteknik ger fördjupade kunskaper inom eltekniksområdet upp till nivån Begränsad Auktorisation B (g:a BB1).

Fördjupad information om upplägg, bok för bok.
Upplägg, praktiska insikter, råd och tips för att förenkla din undervisning.

Elkraftteknik - Faktabok

Elkraftteknik - Övningsbok

Elkraftteknik - Elevguide

Elteknik

(GY 25-namn: Installationsteknik, nivå 2-3)

Elinstallation Yrkesmannaskap beskriver såväl det praktiska yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Informationen är uppdelad i en faktabok och en Montörshandbok. I Montörshandboken kan elever och yrkesverksamma elektriker få en fördjupad information om olika områden

Fördjupad information om upplägg, bok för bok.
Upplägg, praktiska insikter, råd och tips för att förenkla din undervisning.

Elteknik - Faktabok

Elteknik - Montörshandbok

Elteknik - övningsbok

Elteknik - Elevguide

Kommunikationsteknik

(GY 25-namn: Kommunikationsnät, nivå 1-2 samt Säkerhetssystem nivå 1-3)

Kommunikationsteknik är tänkt för utbildning och fortbildning av elektriker, säkerhetstekniker, konsulter och arbetsledare inom såväl nätuppbyggnad, dokumentation som säkerhetsområdena brandlarm, inbrottslarm, lås- & passer, kamerabevakning samt TP- och fiberinstallationer i fastighetsnät.

Fördjupad information om upplägg, bok för bok.
Upplägg, praktiska insikter, råd och tips för att förenkla din undervisning.

Kommunikations-teknik - Faktabok

Kommunikations-teknik - övningar

Kommunikations-teknik - Installationshandbok

Kommunikations-teknik - Elevguide

Motorstyrning

Motorstyrning riktar sig till både yrkesverksamma elektriker, mek- och underhållstekniker och utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Vid motordrift finns mängder av motorer och motorstyrningsalternativ som man får en bra kunskap kring.

Fördjupad information om upplägg, bok för bok.
Upplägg, praktiska insikter, råd och tips för att förenkla din undervisning.

Motorstyrning - Faktabok

Motorstyrning - Övningar

Belysningsteknik

(GY 25-namn: ingår som moment i Installationsteknik, nivå 3)

För att uppnå bästa resultat ges välbehövlig fakta kring ljus, seende, ljusplanering och ljusstyrning. Belysningsberäkningsprogrammet DIALux evo lärs ut.

Fördjupad information om upplägg, bok för bok.
Upplägg, praktiska insikter, råd och tips för att förenkla din undervisning.

Belysningsteknik - Faktabok

Belysningsteknik - Övningar

Kontakta mig

Är du intresserad av veta mer om mig och vad jag kan erbjuda?

Gå till kontaktsidan