Litteratur

Mitt författarskap

Litteraturen inom det el- och teletekniska området spänner från grundläggande elsäkerhet till den mycket populära Montörshandboken som är ett kraftfullt verktyg för den yrkesverksamma elektrikern, arbetsledare eller konsulten.


Jag erbjuder även litteratur inom ämnesområden som teleinstallation, ljusplanering&belysning och motorstyrning.
På uppdrag tar jag mig an författanruppdrag, layout, illustrering och tryck av önskad litteratur.

 

Sammanställning av samtliga nu tillgängliga titlar (länk)
(faktaböcker, onlineböcker, övningsböcker, lärarhandledningar)

.

Beställning av litteratur (skolor)

Litteratur kan beställas av skolor/utbildare från Libers hemsida: Liber.se
Ett flertal av min litteratur kan via libers hemsida även inköpas som digital Onlinebok

Beställning av litteratur (skolor)

IN Förlag (tidigare Elförlaget)

Adlibris

CDON

Bokus

.

Andra alternativ

Min utgivna litteratur finns även på de flesta av landets bibliotek för utlåning.
Via inläsningstjänst kan flera titlar beställas som ljudskiva (CD och Daisy).

Elkunskap

Inom ämnesområdet Elkunskap finner du litteratur som ger en bra allmänbildande grundkunskap inom el- och energiområdet. I en elektrikerutbildning är Elektromekanik elevens första bok. Därefter läses Elkraftteknik och slutligen böckerna Elinstallation yrkesmannaskap som du finner under ämnesområdet Installationsteknik. Eleven får då en utmärkt stegrande inlärning med en klar och tydlig ”röd tråd”. Boken Elkraftteknik, som används då man läser in en Begränsad behörighet – BB1, är en mycket omtyckt bok med ett faktainnehåll man bör kunna t ex inför en inläsning av allmän behörighet.

Energiteknik (GY11)

Energiteknik (GY11)

Utgivningsår: 2011
Sidantal: 192
ISBN-nr: 47-08544-6
Smakprovslänk:

Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet energiteknik. Boken tar upp grundläggande energibegrepp och i vilka former energin kan förekomma, vilka energislag kommer att fasas ut och vilka energislag kommer att ersätta dem.

Läs mer
Elektromekanik (GY11)

Elektromekanik (GY11)

Utgivningsår: 2011
Sidantal: Sidantal: 192
ISBN-nr: ISBN-nr: 47-08542-2
Smakprovslänk:

Boken Elektromekanik är den inledande boken i läromedelserien "Arbeta med el". Serien erbjuds landets utbildningsplatser för utbildning av Sveriges el- och teletekniker. Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik...

Läs mer
Elkraftteknik (GY11)

Elkraftteknik (GY11)

Utgivningsår: 2012
Sidantal: 192
ISBN-nr: 47-10697-4
Smakprovslänk:

Boken Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa Skolverkets kurs Praktisk ellära, 100p.

Läs mer
Ellära 360 Pluswebb (GY11)

Ellära 360 Pluswebb (GY11)

Utgivningsår: 2013
Sidantal: x
ISBN-nr: 47-91620-7
Smakprovslänk:

Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Målet är att boken ska ge service- installation- och underhållspersonal praktiskt användbara kunskaper i ellära. De första kapitlen om spänning, ström och resistans har en gemensam struktur.

Läs mer
Introduktion till elarbeten (Elkompetens A)

Introduktion till elarbeten (Elkompetens A)

Utgivningsår: 2004
Sidantal: 96
ISBN-nr: 47-07102-9
Smakprovslänk:

Denna bok var den första jag skrev och den kommer nu gå ur produktion eftersom den ej är anpassad till GY11, utan istället ersatts av GY11-läromedlet Elektromekanik.

Boken har varit mycket uppskattad såväl inom utbildningsvärlden som bland företag som velat ge sina anställda en grundläggande elkunskap för att kunna arbeta säkert i en elanläggning.

Läs mer
BEGRÄNSAD BEHÖRIGHET, BB1 (ELKOMPETENS B)

Begränsad behörighet, BB1 (Elkompetens B)

Utgivningsår: 2005
Sidantal: 96
ISBN-nr: 47-01858-1
Smakprovslänk:

Denna bok är efterföljaren till Introduktion till elarbeten och den kommer snart gå ur produktion eftersom den ej är anpassad till GY11 utan istället ersatts av GY11-läromedlet Elkrafteknik som jag personligen tycker är ett ännu bättre och aktuellare läromedel.

Läs mer

Författaruppdrag på begäran

Utgivningsår:
Sidantal:
ISBN-nr:
Smakprovslänk:

Läs mer

Installationsteknik

Inom ämnesområdet Installationsteknik finner den mycket populära Montörshandboken (Elinstallation yrkesmannaskap). Teleinstallation (fakta- och installationshandbok) bildar tillsammans ett gediget paket för inlärning av hela det teletekniska området och dess dokumentation.

Elevguide Teleinstallation

Utgivningsår: 2010
Sidantal: 56
ISBN-nr: Egen utgivning
Smakprovslänk:

För att tillgodose er önskan om stöd för installationshandboken och de praktiska momenten har denna specialversion av Elevguide tagits fram.

Läs mer
INSTALLATIONSHANDBOK TELEINSTALLATION

Installationshandbok Teleinstallation

Utgivningsår: 2009
Sidantal: 368
ISBN-nr: 47-08488-3
Smakprovslänk:

Den fördjupande Teleinstallation - installationshandbok inleder med att ge en grundläggande information kring ämnet datakommunikation som numera är en alltmer nödvändig kunskap inom det teletekniska området. Därefter ges fördjupande information kring nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system ("gamla" SS 455 12 00-38 samt "nya" SS 455 12 01). Därefter behandlas projektering och installationen av de i faktaboken beskrivna systemen.

Läs mer
Faktabok Teleinstallation

Faktabok Teleinstallation

Utgivningsår: 2007
Sidantal: 240
ISBN-nr: 47-01874-1
Smakprovslänk:

Den grundläggande Teleinstallation - faktabok behandlar bl a: Teletekniska grunder, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kameraövervakning), infrastruktur för datakommunikation, nätverksuppbyggnad - LAN, installation med fiber, installation med TP-kabel, antenn- och kabel-TV-teknik.

Läs mer
Montörshandbok Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 (GY11)

Montörshandbok Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 (GY11)

Utgivningsår: 2015
Sidantal: 280
ISBN-nr: 47-10738-4
Smakprovslänk:

Information som i dag finns i flera olika källor finns nu samlad i denna montörshandbok på 280 sidor plus en cd-skiva. På cd-skivan kan eleverna bl.a. finna all dokumentation från bygget av Vetlanda industrihotell. En byggnation som även behandlas i faktaboken Montörshandboken blir ett kraftfullt hjälpmedel som ger stöd vid problemlösning i det praktiska arbetet och innehåller detaljinformation som är av intresse för såväl lärlingar som yrkesverksamma elektriker, arbetsledare, konsulter och andra yrkesgrupper som söker elfakta.

Läs mer
FAKTABOK ELINSTALLATION YRKESMANNASKAP, UPPL 3 (GY11)

Faktabok Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 (GY11)

Utgivningsår: 2013
Sidantal: 208
ISBN-nr: 47-10739-1
Smakprovslänk:

Läromedlet Elinstallation Yrkesmannaskap är efterföljaren till boken Elkraftteknik. Läromedlet är uppdelat i en faktabok och en montörshandbok. Faktaboken fokuserar på det praktiska yrkesmannaskap och den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker.

Läs mer
MOTORSTYRNING (GY11)

Motorstyrning (GY11)

Utgivningsår: 2005
Sidantal: 128
ISBN-nr: 47-01812-3
Smakprovslänk:

För att uppnå bästa resultat vid motordrift finns mängder av motorer och motorstyrningsalternativ. Boken pekar på funktioner, fördelar och nackdelar för att underlätta framtida val. Eftersom det förekommer såväl gammal som ny teknik i dagens anläggningar, innehåller boken såväl traditionell reläteknik som den senaste tekniken inom motorstyrning.

Läs mer
LJUSPLANERING & BELYSNINGSTEKNIK

Ljusplanering & Belysningsteknik

Utgivningsår: 2013
Sidantal: 176
ISBN-nr: 47-10740-7
Smakprovslänk:

Nu är det dags att sluta installera belysning med luxmetern som enda verktyg! Alla som planerar och installerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla arkitektoniska, visuella och tekniska krav. Boken ger dig som är arkitekt, elektriker, arbetsledare, elkonsult, inredare eller ljusdesigner förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum.

Läs mer