Lättläst och begripligt

Bra läromedel kännetecknas av att innehållet har en bra progression genom alla kurser inom ämnesområdena. Det behöver vara lättläst och lättbegripligt. Bilder måste ha nära anknytning till verkligheten och man får inte ta någon kunskap för given när man skriver.

Det har alltid vara min målsättning när jag skrivit mina böcker, att det ska vara lätt att ta till sig innehållet.

 

Mina böcker

Mina läromedel utges i huvudsak som papperböcker men för utbildningsplatser erbjuds även 12-månaders digitala licenser. Via inläsningstjänst kan flera titlar beställas som ljudskiva (CD och Daisy). Även mina nyuppdaterade böcker.

Mina läromedel inom eltekniksområdet spänner från Elektromekanik, Elkraftteknik, Elinstallation yrkesmannaskap- faktabok till den mycket populära Montörshandboken. På telesidan är läromedlen Kommunikationsteknik, fastighetsnät & säkerhet-faktabok och installationshandbok ett nyuppdaterat material som absolut bör tilltala den som vill bli duktig inom detta breda ämnesområde. Utöver dessa läromedel finner du de populära Motorstyrning och Belysningsteknik i mitt nuvarande utbud.

 

Belysningsteknik - Faktabok

OBS! Ny upplaga till HT 2023

Belysningsteknik - Övningar

OBS! Ny upplaga till HT 2023

Elektromekanik - Faktabok

Den här boken vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper inom ämnet elektromekanik. Den ger en översikt av arbetsmarknaden och de olika valmöjligheter en utbildning inom elteknik ger.

Elektromekanik - Elevguide

Elevguide/arbetsuppgifter innehåller ett stort antal övningar som följer en naturlig väl genomtänkt progression inom hela läromedelsserien ”Arbeta med El”. Kring varje praktisk övning ges eleven tillfälle för reflektion och läraren ges möjlighet för feedback.

Elektromekanik - Övningar

I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll.

Elkraftteknik - Faktabok

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B.

Elkraftteknik - Elevguide

Elevguide/arbetsuppgifter innehåller ett stort antal övningar som följer en naturlig väl genomtänkt progression inom hela läromedelsserien ”Arbeta med El”. Kring varje praktisk övning ges eleven tillfälle för reflektion och läraren ges möjlighet för feedback.

Elkraftteknik - Övningsbok

I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll.

Elteknik - Faktabok

Tillsammans med utökade kompetensområden som exempelvis centralinstallationer, klimatanläggningar, energieffektivisering, beskrivs såväl det praktiska yrkesmannaskap som den planering och affärsmässighet som krävs av en elektriker.

Elteknik - Montörshandbok

Läromedlet Elinstallation Yrkesmannaskap beskriver såväl det praktiska yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Informationen är uppdelad i en faktabok och en Montörshandbok. I Montörshandboken kan elever och yrkesverksamma elektriker få en fördjupad information om olika områden.

Elteknik - Elevguide

I Elevguide/Arbetsordrar finns ett stort antal arbetsordrar som kan användas såväl på utbildningsplats som APL/praktik. Kring varje arbetsorder ges eleven tillfälle för reflektion och utökat yrkesmannaskap.

Elteknik - övningsbok

I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på Faktabok och Montörshandbokens innehåll.

Kommunikations-teknik - Faktabok

Läromedlet Kommunikationsteknik är tänkt för utbildning och .fortbildning av elektriker, tekniker, konsulter och arbetsledare

Kommunikations-teknik - Installationshandbok

Läromedlet Kommunikationsteknik är tänkt för utbildning och fortbildning av elektriker, tekniker, konsulter och arbetsledare.

Kommunikations-teknik - övningar

Övningsbok för läromedlet Kommunikationsteknik

Motorstyrning - Faktabok

För att uppnå bästa resultat vid motordrift finns mängder av motorer och motorstyrningsalternativ. Vi pekar på funktioner, fördelar och nackdelar för att underlätta framtida val.

Motorstyrning - Övningar

Läromedlet Motorstyrning riktar sig till både yrkesverksamma elektriker och utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. I övningsboken får du bekräfta din inlärning genom att besvara frågor på faktabokens innehåll.

Kontakta mig

Är du intresserad av veta mer om mig och vad jag kan erbjuda?

Gå till kontaktsidan