Litteratur

Mitt författarskap, numera i egen regi

För en sammanfattande nulägesanalys kring min utgivning följ länken: Nuläge-bokproduktion

Elteknik

Mina läromedel inom eltekniksområdet spänner från den grundläggande Elektromekanik, Elkraftteknik, Elinstallation yrkesmannaskap- faktabok till den mycket populära Montörshandboken som är ett kraftfullt verktyg för den yrkesverksamma elektrikern, arbetsledare eller konsulten.

Teleteknik (Kommunikationsteknik)

Inom teletekniksområdet finns det mycket populära läromedlet Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet med sin fullspäckade faktabok och Installationshandbok. Böcker som behandlar fastighetsnät, inbrotts- och brandlarm, passage- och kamerabevakningssystem samt dess dokumentation.
I samband med en omfattande uppdatering sker namnbytet från Teleinstallation till Kommunikationsteknik.

 

NYHET!

Liber har nu avslutat försäljningen av mina förra läromedel. Jag kommer att till höstterminsstarten erbjuda en betydande mängd nya uppdaterade läromedel. Litteraturen jag ger ut i egen regi kommer succesivt finnas att tillgå via Läromedia för skolor och utbildare. Privatpersoner och företag köper via www.logistikteamet/peallkonsult

OBS, för dig som enbart vill komplettera befintliga klassuppsättningar har jag nu tillgång till tidigare upplagor. Önskar du komplettering, kontakta mig via mail!

Tålamod – jag kämpar på…

Med full energi och hårt arbete har jag gjort mitt yttersta för att få fram nya uppdaterade läromedel nu när Liber slutat sälja mina förra upplagor. Mitt mål har varit 16 nyuppdaterade böcker – i dagsläget är 13 klara.
Teleinstallation handbok, övningsbok, elevguide finns till försäljning för er som har tidigare upplagor i utbildningen. Det kommer emellertid under våren -2022 en än mer uppdaterad Installationshandbok och en övningsbok och en elevguide framtaget för den senaste upplagan. En ny uppdaterad faktabok kommer till VT-starten 2022. I samband med detta byter vi namn på läromedlen till Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet.
Min populära Montörshandbok planeras också till VT-starten 2022. Jag har full förståelse för ert eventuella dilemma tills allt är klart, men ber om ert överseende. Vill du veta mer, tveka inte att maila mig (paul@elotele.se)!

Alternativa beställning av litteratur (framöver)

IN Förlag

Adlibris

CDON

Bokus

.

Andra alternativ

Min utgivna litteratur finns även på de flesta av landets bibliotek för utlåning.
Via inläsningstjänst kan flera titlar beställas som ljudskiva (CD och Daisy). Snart även mina nyuppdaterade böcker.

Elkunskap

Inom ämnesområdet Elkunskap finner du läromedel som ger en bra allmänbildande grundkunskap inom el- och energiområdet. I en elektrikerutbildning är Elektromekanik elevens första bok. Därefter läses Elkraftteknik och slutligen böckerna Elinstallation yrkesmannaskap som du finner under ämnesområdet Installationsteknik. Eleven får då en utmärkt stegrande inlärning med en klar och tydlig ”röd tråd”. Boken Elkraftteknik, som används då man läser in en Begränsad auktorisation B, är en mycket omtyckt bok med ett faktainnehåll man bör kunna, t ex inför en inläsning av Auktorisation AL.

Elektromekanik (GY11)

Utgivningsår: 2011
Sidantal: Sidantal: 192
ISBN-nr: ISBN-nr: 47-08542-2
Smakprovslänk:

Boken Elektromekanik är den inledande boken i läromedelserien "Arbeta med el". Serien erbjuds för utbildning av Sveriges el- och teletekniker. Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Boken ger därefter en god allmänbildning kring elområdet och fokuserar i huvudsak på elarbeten som inte kräver auktorisation.

Läs mer

Elkraftteknik (GY11)

Utgivningsår: 2020
Sidantal: 192
ISBN-nr: 978-91-89259-00-3
Smakprovslänk:

Boken Elkraftteknik, faktabok är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en Begränsad auktorisation, B. Det andra momentet är att läsa Skolverkets kurs Praktisk ellära, 100p. Boken finns nu uppdaterad med nytt omslag och utgiven av Paul Håkansson i egen regi.

Läs mer

Författaruppdrag på begäran

Utgivningsår:
Sidantal:
ISBN-nr:
Smakprovslänk:

Läs mer

Installationsteknik

Inom ämnesområdet Installationsteknik finns den mycket populära Montörshandboken (Elinstallation – yrkesmannaskap). Lika populära är jag övertygad om att läromedlen Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet (tidigare kallad Teleinstallation ) med faktabok  och installationshandbok kommer bli. De bildar tillsammans ett gediget paket för inlärning av hela det teletekniska området och dess dokumentation.

Elevguide Teleinstallation

Utgivningsår: 2010
Sidantal: 56
ISBN-nr: 978-91-89259-06-5
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021 av hela Teleinstallationspaketet. Tillsvidare finns en tidigare utgiven elevguide till försäljning.
Med hjälp av elevguiden kontrollerar eleven sina kunskaper kring fakta som ges i Installationshandboken. Ett flertal praktiska moment presenteras i boken. Moment som kompletteras med frågeunderlag.

Läs mer

Installationshandb. Teleinstallation

Utgivningsår: 2009-uppdaterad 2020 samt 2021
Sidantal: 368
ISBN-nr: 978-91-89259-04-1
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021 av hela Teleinstallationspaketet. Tillsvidare finns en mindre uppdaterad Installationshandbok från 2020 till försäljning.
Den fördjupande Teleinstallation / Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet - installationshandbok inleder med att ge en grundläggande information kring ämnet datakommunikation som numera är en alltmer nödvändig kunskap inom det teletekniska området. Därefter ges fördjupande information kring nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system ("gamla" SS 455 12 00-38 samt "nya" SS 455 12 01). Därefter behandlas projektering och installationen av de i faktaboken beskrivna systemen (fastighetsnät, brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kamerabevakning).

Läs mer

Faktabok Kommunikations-teknik (tidigare Teleinstallation)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 240
ISBN-nr: 978-91-89259-04-1
Smakprovslänk:

Titelnamnsändring!
Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet - faktabok behandlar bl a: teletekniska grunder, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kamerabevakning), infrastruktur för datakommunikation, fastighetsnät, installation med fiber, installation med TP-kabel, digital TV och antennsystem.

Läs mer

Elinstallation – Yrkesmannaskap, faktabok, uppl 4

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 208
ISBN-nr: 978-91-89259-07-2
Smakprovslänk:

Läromedlet Elinstallation Yrkesmannaskap är efterföljaren till boken Elkraftteknik. Läromedlet är uppdelat i en faktabok och en montörshandbok. Faktaboken fokuserar på det praktiska yrkesmannaskap och den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina fyra titlar, sker en progression kring förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Faktaboken är nummer tre i den serien.

Läs mer

Motorstyrning (GY11)

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 128
ISBN-nr: 978-91-89259-11-9
Smakprovslänk:

Motorstyrning riktar sig till såväl yrkesverksamma elektriker, service- och underhållspersonal samt för utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. För att uppnå bästa resultat vid motordrift finns mängder av motorer och motorstyrningsalternativ. Boken pekar på funktioner, fördelar och nackdelar för att underlätta framtida val. Eftersom det förekommer såväl gammal som ny teknik i dagens anläggningar, innehåller boken såväl traditionell reläteknik som den senaste tekniken inom motorstyrning samt dess dokumentation.

Läs mer

Teleinstallation övningsbok

Utgivningsår: 2009-uppdaterad 2020 samt 2021
Sidantal: 79
ISBN-nr: 978-91-89259-05-8
Smakprovslänk:

En omfattande uppdatering sker 2021 av hela Teleinstallationspaketet. Tillsvidare finns en mindre uppdaterad övningsbok från 2020 till försäljning.
Med hjälp av övningsboken kontrollerar eleven sina kunskaper kring fakta som ges i faktaboken.

Läs mer

Montörshandbok, Elinstallation Yrkesmannaskap, uppl 3 GY11

Utgivningsår: 2021
Sidantal: 280
ISBN-nr: 978-91-89259-09-6
Smakprovslänk:

Läromedlet Elinstallation Yrkesmannaskap är efterföljaren till boken Elkraftteknik. Läromedlet är uppdelat i en faktabok och en montörshandbok. Montörshandboken blir ett kraftfullt hjälpmedel som ger stöd vid problemlösning i det praktiska arbetet och innehåller detaljinformation som är av intresse för såväl lärlingar som yrkesverksamma elektriker, arbetsledare, konsulter och andra yrkesgrupper som söker elfakta.
I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina fyra titlar, sker en progression kring förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Montörshandboken är nummer fyra i den serien.

Läs mer
LJUSPLANERING & BELYSNINGSTEKNIK

Ljusplanering & Belysningsteknik

Utgivningsår: 2013
Sidantal: 176
ISBN-nr: 47-10740-7
Smakprovslänk:

Nu är det dags att sluta installera belysning med luxmetern som enda verktyg! Alla som planerar och installerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla arkitektoniska, visuella och tekniska krav. Boken ger dig som är arkitekt, elektriker, arbetsledare, elkonsult, inredare eller ljusdesigner förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum.

Läs mer